Hakkımızda

Misyon;

Müvekkillerimiz henüz bir uyuşmazlık ve sorun yaşamadan önce, sorun yaşamalarını önleyici danışmanlık vermekteyiz. İleride bir uyuşmazlık çıkması durumunda; önceden danışmanlık yoluyla hazırladığımız zeminin varlığı, iddia veya savunmanın müvekkil lehine daha sağlam inşa edilebilmesini sağlamaktadır.

Doğrudan uyuşmazlık çıktıktan sonra hukukî destek talep eden müvekkillerimizi,   -hukuken imkan varsa-  öncelikle yargı dışı hukukî uyuşmazlık çözüm yollarına yönlendirip bu şekilde haklarına daha hızlı kavuşabilmelerini sağlamakta ve yargı sürecinin psikolojik yorgunluğundan korumaktayız.

Vizyon;

Karşılıklı güvene dayalı olarak; avukatlık ve hukuk müşavirliği desteklerimizi, gerek gerçek kişiler gerekse şirketler ve diğer tüzel kişiler için sürekli kılmaktır.